Höstdagarna

Kallelse till Årsmöte 2022

Förbundet kristen skolungdom r.f. 
Tid: 10.5.2022 kl 20.00
Plats: Matteus församling, Helsingfors

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Mötets lagenlighet
§ 3 Val av mötespresidium (ordförande och sekreterare).
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 5 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår.
§ 6 Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående verksamhetsår.
§ 7 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår.
§ 8 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår.
§ 9 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
§ 10 Mötets avslutande

Höstdagarna

Höstmöteskallelse

Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar till Höstmöte 2021
Plats: Toijalan Yhteiskoulu
Tid: 6.11.2021 kl. 17.30

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Laglighet och beslutförhet

§ 3 Fastställande av föredragningslista

§ 4 Val av mötespresidium

§ 5 Val av två protokolljusterare och rösträknare

§ 6 Verksamhetsplan för år 2022

§ 7 Budget för år 2022

§ 8 Val av styrelse för år 2022

§ 9 Val av ordförande för år 2022

§ 10 Val av en revisor (verksamhetsgranskare) och suppleant för år 2022

§ 11 Övriga ärenden

§ 12 Mötets avslutande

Höstdagarna

Årsmöteskallelse

Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte 28.3.2021 kl. 12 via Teams. Länk fås av förbundssekreteraren patricia.hognabba@gmail.com.

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av mötespresidium (ordförande och sekreterare).
§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 4 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår.
§ 5 Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående verksamhetsår.
§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår.
§ 7 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår.
§ 8 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
§ 9 Mötets avslutande.

Höstdagarna

Höstdagarna Online!

HÖSTDAGAR ONLINE 30.10.2020

TIDTABELL
17.00 FKS Höstmöte
18.00 Sändningen öppnas, hej och välkomna
18.30 HD-kampen startar
20.00 Tävlingstiden slut
20.00 Hopp-show med musik, tal och Höstdagsstämning
21.30 Avslutande andakt med ljuständning

HD-KAMPEN
Man kan anmäla sig till HD-kampen med ett lag som består av 3-5 ungdomar. En församling kan ha flera lag. Förhandsanmälningar till patricia.hognabba@gmail.com senast 28.10. Uppgifterna avslöjas när tävlingen börjar. Alla uppgifter görs utomhus och rapporteras via WhatsApp/sms. Vinnarlaget får ett 200 euros presentkort!

FKS HÖSTMÖTE
Förbundet kristen skolungdom r.f.
Höstmöte 2020
Plats: online
Tid: 30.10.2019 kl. 17.00
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Laglighet och beslutförhet
§ 3 Fastställande av föredragningslista
§ 4 Val av mötespresidium
§ 5 Val av två protokolljusterare och rösträknare
§ 6 Verksamhetsplan för år 2021
§ 7 Budget för år 2021
§ 8 Val av styrelse för år 2021
§ 9 Val av ordförande för år 2021
§ 10 Val av en revisor (verksamhetsgranskare) och suppleant för år 2021
§ 11 Övriga ärenden
§ 12 Mötets avslutande

På Höstmötet väljs ny styrelse (Höstdagarnas planeringsgrupp) för FKS 2021. Styrelsen har planeringsmöten ungefär varannan månad. Man får resorna betalda enligt billigaste färdmedel, men ingen annan ersättning. Är du intresserad av att ställa upp i valet? Nomineringar senast 29.10 till patricia.hognabba@gmail.com. Det finns också möjlighet att kandidera i ordförandevalet.

Höstdagarna

Kallelse till FKS årsmöte 2020


Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte 7.9.2020 kl. 16 i Johannes församling (Högbergsgatan 10), Helsingfors.

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av mötespresidium (ordförande och sekreterare).
§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 4 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår.
§ 5 Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående verksamhetsår.
§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår.
§ 7 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår.
§ 8 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
§ 9 Mötets avslutande.

Höstdagarna

Kallelse till FKS årsmöte 2019

Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte 22.3.2019 kl. 18 i Matteus församling (Åbohusvägen 3), Helsingfors.

Föredragningslista

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötespresidium
 • 3 Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 4 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår
 • 5 Bokslutet och revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår
 • 6 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår
 • 7 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår
 • 8 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
 • 9 Mötets avslutande
Höstdagarna

I DAG BÖRJAR HÖSTDAGARNA!

Hela Toijala vibrerar av förväntan inför att ta emot över 500 höstdagsdeltagare när HD startar i kväll. Här hittar du årets program och programblad. Du som är på väg kan bekanta dig med allt roligt som du kommer at få upptäcka och kanske kan ni börja sjunga allsång i bussen.

Du som inte kommer kan läsa och sörja och börja boka in allhelgonahelgen 2019, för man borde inte missa Höstdagarna 2 år i rad!

PROGRAMBLADET

PROGRAMBLADET ANPASSAT FÖR MOBIL

BARA PROGRAMMET

Höstdagarna

Sommardagarna 13-15 juli

13-15.7 Sommardagar på Lekholmen i Helsingfors skärgård. Till Sommardagarna är alla välkomna, men församlingarnas hjälpisar (som annars alltid är ”på jobb” på läger) är extra-speciellt-välkomna på en avkopplande lyxhelg då ni bara får vara deltagare!

Programmet är enkelt med tid för avkoppling, gemenskap, god mat och andakt.

Deltagaravgiften för Sommardagarna är 50 €. Det innehåller boende, mat, program och armband till Borgbacken på söndagen. Vill man inte komma med på söndagens utfärd till Borgbacken betalar man 30 €. Avgiften betalas helst kontant under lägret. (Ungdomar som varit talkoarbetare på Höstdagarna betalar halva avgiften.)

Deadline för anmälningar är 6.7.2018.

Anmälningar görs här.

Preliminär tidtabell

IMG_E8046.

Höstdagarna

FKS årsmöte 2018

Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte 23.3.2018 kl. 12 på Virgine Oil i Helsingfors.

Föredragningslista

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötespresidium
 • 3 Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 4 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår
 • 5 Bokslutet och revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår
 • 6 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår
 • 7 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår
 • 8 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
 • 9 Mötets avslutande