Historia

Förbundet Kristen Skolungdom r.f.
Förbundet grundades som takorganisation för de Kristliga Skolungdomsgrupper (KSG) som verkade i skolorna runt om i Svenskfinland. FKS har haft sin huvudsakliga verksamhet på fyra olika fronter. Anställda präster som rest i skolor och församlingar, kampanjer av olika slag, tidningen Senapskornet samt Höstdagarna.

Höstdagarna var först en samling för ledarna i KSG-grupperna, men ganska snart blev de en gemensam samling för alla medlemmar i KSG-grupperna. Till en början var Höstdagarna små samlingar med några tiotal deltagare, men snabbt växte de till sig och fick hundratals deltagare. I drygt 20 år var Sampola skola i Tammerfors förknippad med Höstdagarna. Höstdagarna 2011 hölls i Lempäälä och de 4 senaste åren har Höstdagarna arrangerats i Toijala. I tiotusental räknas de människor som varit med på Höstdagar och betydelsen av festivalen för det kristna livet i Svenskfinland kan knappast överskattas.

KSG-grupperna har sedan minskat kraftigt i antal och för tillfället satsar FKS på Höstdagarna, Sommardagar (en sommarweekend på Lekholmen i Helsingfors skärgård), samt på frågetjänsten Fråga prästen.

Från att ha varit något av en monopolinstitution ända fram mot 1990-talet har nu också andra kristna storsamlingar kommit in i bilden. Höstdagarna står dock kvar som ”höstens kristna storsamling”. Vi har starka rötter i historien och vind i seglen på väg in i framtiden…

Styrelsen

Styrelsen 2016 
 • Anna Englund
 • Nicolina Grönroos
 • Jonas Hermansson
 • Nicklas Lemström
 • Emma Lidman
 • Tonje Lindeman
 • Ditte Sandholm
 • Janne Strömberg
 • Kalle Sällström
 • Pontus Särs
 • Marlen Talus-puzesh (ordförande)
 • Förbundssekreterare: Patricia Högnabba

Kontakt

Förbundssekreterare
Patricia Högnabba
Bokarbetaregatan 4 A 3
00170 Helsingfors
tfn 050 4089010
patricia.hognabba (at) gmail.com

Ordförande
Marlen Talus-puzesh
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4
02701 Grankulla
tfn 050 301 7467
marlen.talus-puzesh(at)evl.fi

Bankförbindelse

Aktia FI54 4055 4720 0422 80