Historia

Förbundet Kristen Skolungdom r.f.
Förbundet grundades som takorganisation för de Kristliga Skolungdomsgrupper (KSG) som verkade i skolorna runt om i Svenskfinland. FKS har haft sin huvudsakliga verksamhet på fyra olika fronter. Anställda präster som rest i skolor och församlingar, kampanjer av olika slag, tidningen Senapskornet samt Höstdagarna.

Höstdagarna var först en samling för ledarna i KSG-grupperna, men ganska snart blev de en gemensam samling för alla medlemmar i KSG-grupperna. Till en början var Höstdagarna små samlingar med några tiotal deltagare, men snabbt växte de till sig och fick hundratals deltagare. I drygt 20 år var Sampola skola i Tammerfors förknippad med Höstdagarna. Höstdagarna 2011 hölls i Lempäälä och de 6 senaste åren har Höstdagarna arrangerats i Toijala. I tiotusental räknas de människor som varit med på Höstdagar och betydelsen av festivalen för det kristna livet i Svenskfinland kan knappast överskattas.

KSG-grupperna har sedan minskat kraftigt i antal och för tillfället satsar FKS på Höstdagarna, Sommardagar (en sommarweekend på Lekholmen i Helsingfors skärgård), samt på frågetjänsten Fråga prästen.

Från att ha varit något av en monopolinstitution ända fram mot 1990-talet har nu också andra kristna storsamlingar kommit in i bilden. Höstdagarna står dock kvar som ”höstens kristna storsamling”. Vi har starka rötter i historien och vind i seglen på väg in i framtiden…

Styrelsen

STYRELSE 2019
 • Veli-Walter Lampinen
 • Walter Wallén
 • Alina Granö
 • Nicolina Grönroos
 • Visa Lammentausta
 • Emma Lidman
 • Sabina Lumivirta
 • ‘Ditte Sandholm
 • Janne Strömberg
 • Kalle Sällström (viceordf.)
 • Christer Romberg (ordförande)
 • Förbundssekreterare: Patricia Högnabba

Kontakt

Förbundssekreterare
Patricia Högnabba
Norra kajen 20 b A 5
00170 Helsingfors
tfn 050 4089010
patricia.hognabba (at) gmail.com

Ordförande
Christer Romberg
Johannes församling
Högbergsgatan 10 E, vån. 3,
00120 Helsingfors
christer.romberg(at)evl.fi
tfn 050 3433 418


Bankförbindelse

Aktia FI54 4055 4720 0422 80