Historia

Förbundet Kristen Skolungdom r.f.
Förbundet grundades som takorganisation för de Kristliga Skolungdomsgrupper (KSG) som verkade i skolorna runt om i Svenskfinland. FKS har haft sin huvudsakliga verksamhet på fyra olika fronter. Anställda präster som rest i skolor och församlingar, kampanjer av olika slag, tidningen Senapskornet samt Höstdagarna.

Höstdagarna var först en samling för ledarna i KSG-grupperna, men ganska snart blev de en gemensam samling för alla medlemmar i KSG-grupperna. Till en början var Höstdagarna små samlingar med några tiotal deltagare, men snabbt växte de till sig och fick hundratals deltagare. I drygt 20 år var Sampola skola i Tammerfors förknippad med Höstdagarna. Höstdagarna 2011 hölls i Lempäälä och sen 2012 har Höstdagarna arrangerats i Toijala (utom 2020 då Höstdagarna hölls online pga corona). I tiotusental räknas de människor som varit med på Höstdagar och betydelsen av festivalen för det kristna livet i Svenskfinland kan knappast överskattas.

KSG-grupperna har sedan minskat kraftigt i antal och för tillfället satsar FKS på Höstdagarna, Sommardagar (en sommarweekend på Lekholmen i Helsingfors skärgård), samt på frågetjänsten Fråga prästen.

Från att ha varit något av en monopolinstitution ända fram mot 1990-talet har nu också andra kristna storsamlingar kommit in i bilden. Höstdagarna står dock kvar som ”höstens kristna storsamling”. Vi har starka rötter i historien och vind i seglen på väg in i framtiden…

Styrelsen

STYRELSE 2023
 • Amanda Ahlgren
 • Alina Granö (ordförande)
 • Nicolina Grönroos
 • Alex Hyttinen
 • Anna Koski
 • Sabina Lumivirta
 • Nea Nousiainen
 • Ronja Nysten
 • Jamika Sandbäck
 • Kalle Sällström
 • Walter Wallén (viceordförande)

Kontakt

Förbundssekreterare
Patricia Högnabba
Norra kajen 20 b A 5
00170 Helsingfors
tfn 050 4089010
patricia.hognabba (at) gmail.com

Ordförande
Alina Granö
granoalina(at)gmail.com
tfn 050 555 1999

Bankförbindelse
Aktia FI54 4055 4720 0422 80