Höstdagarna

Kallelse till FKS årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte 2023 | Förbundet kristen skolungdom r.f.

Tid: 12.3.2023 14.00
Plats: Johannes församling, Högbergsgatan 10

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötets lagenlighet
§ 3 Val av mötespresidium (ordförande och sekreterare)
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare
§ 5 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår
§ 6 Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående verksamhetsår
§ 7 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår
§ 8 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår
§ 9 Ändring av stadgar
§ 10 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
§ 11 Mötets avslutande

Höstdagarna

Kallelse till Årsmöte 2022

Förbundet kristen skolungdom r.f. 
Tid: 10.5.2022 kl 20.00
Plats: Matteus församling, Helsingfors

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Mötets lagenlighet
§ 3 Val av mötespresidium (ordförande och sekreterare).
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 5 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår.
§ 6 Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående verksamhetsår.
§ 7 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår.
§ 8 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår.
§ 9 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
§ 10 Mötets avslutande

Höstdagarna

Höstmöteskallelse

Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar till Höstmöte 2021
Plats: Toijalan Yhteiskoulu
Tid: 6.11.2021 kl. 17.30

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Laglighet och beslutförhet

§ 3 Fastställande av föredragningslista

§ 4 Val av mötespresidium

§ 5 Val av två protokolljusterare och rösträknare

§ 6 Verksamhetsplan för år 2022

§ 7 Budget för år 2022

§ 8 Val av styrelse för år 2022

§ 9 Val av ordförande för år 2022

§ 10 Val av en revisor (verksamhetsgranskare) och suppleant för år 2022

§ 11 Övriga ärenden

§ 12 Mötets avslutande

Höstdagarna

Årsmöteskallelse

Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte 28.3.2021 kl. 12 via Teams. Länk fås av förbundssekreteraren patricia.hognabba@gmail.com.

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av mötespresidium (ordförande och sekreterare).
§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 4 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår.
§ 5 Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående verksamhetsår.
§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår.
§ 7 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår.
§ 8 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
§ 9 Mötets avslutande.

Höstdagarna

Kallelse till FKS årsmöte 2020


Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte 7.9.2020 kl. 16 i Johannes församling (Högbergsgatan 10), Helsingfors.

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av mötespresidium (ordförande och sekreterare).
§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 4 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår.
§ 5 Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående verksamhetsår.
§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår.
§ 7 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår.
§ 8 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
§ 9 Mötets avslutande.

Höstdagarna

Kallelse till FKS årsmöte 2019

Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte 22.3.2019 kl. 18 i Matteus församling (Åbohusvägen 3), Helsingfors.

Föredragningslista

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötespresidium
 • 3 Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 4 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår
 • 5 Bokslutet och revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår
 • 6 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår
 • 7 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår
 • 8 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
 • 9 Mötets avslutande
Höstdagarna

Sommardagarna 13-15 juli

13-15.7 Sommardagar på Lekholmen i Helsingfors skärgård. Till Sommardagarna är alla välkomna, men församlingarnas hjälpisar (som annars alltid är ”på jobb” på läger) är extra-speciellt-välkomna på en avkopplande lyxhelg då ni bara får vara deltagare!

Programmet är enkelt med tid för avkoppling, gemenskap, god mat och andakt.

Deltagaravgiften för Sommardagarna är 50 €. Det innehåller boende, mat, program och armband till Borgbacken på söndagen. Vill man inte komma med på söndagens utfärd till Borgbacken betalar man 30 €. Avgiften betalas helst kontant under lägret. (Ungdomar som varit talkoarbetare på Höstdagarna betalar halva avgiften.)

Deadline för anmälningar är 6.7.2018.

Anmälningar görs här.

Preliminär tidtabell

IMG_E8046.

Höstdagarna

FKS årsmöte 2018

Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte 23.3.2018 kl. 12 på Virgine Oil i Helsingfors.

Föredragningslista

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötespresidium
 • 3 Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 4 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår
 • 5 Bokslutet och revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår
 • 6 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår
 • 7 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår
 • 8 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
 • 9 Mötets avslutande
Uncategorized

FKS årsmöte 2017

Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte 18.3.2017 i Tallinn.

Föredragningslista

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötespresidium
 • 3 Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 4 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår
 • 5 Bokslutet och revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår
 • 6 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår
 • 7 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår
 • 8 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
 • 9 Mötets avslutande