Höstdagarna

Kallelse till FKS årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte 2023 | Förbundet kristen skolungdom r.f.

Tid: 12.3.2023 14.00
Plats: Johannes församling, Högbergsgatan 10

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötets lagenlighet
§ 3 Val av mötespresidium (ordförande och sekreterare)
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare
§ 5 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår
§ 6 Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående verksamhetsår
§ 7 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår
§ 8 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår
§ 9 Ändring av stadgar
§ 10 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
§ 11 Mötets avslutande

Höstdagarna

AFFISCHTÄVLING

DU har chans att vara den som gör årets Höstdagsaffisch! Gör ett tävlingsförslag som du skickar in till förbundssekreteraren (patricia.hognabba@gmail.com) senast 28.2.2023. Vinnaren belönas med ett presentkort på 200 euro och gratis Höstdagar!

Följande information bör finnas på affischen: Höstdagarna 23 3-5.11.2023 i Toijala. Tema; KAMP. Arrangör Förbundet kristen skolungdom r.f. http://www.hostdagarna.fi

HÄR LADDAR DU NER VÅR LOGOTYP

Höstdagarna

PROGRAMLEDARE PÅ HD 23

Vill du vara programledare på Höstdagarna 2023?

Skicka in en video på ca 3 minuter där du ger exempel på hur du skulle öppna Höstdagarna 2023. Utöver detta önskar vi en video på ca 2 minuter där du presenterar dig och berättar varför just du skulle vara bästa programledaren för i år. Du kan ansöka om att bli programledare ensam eller tillsammans med någon. Videona skickas till FKS förbundssekreterare patricia.hognabba@gmail.com senast 28.2.2023 eftersom vi gärna vill få med programledarna i planeringen så tidigt som möjligt.

Höstdagarna

SOMMARDAGAR 12-14.8 och HÖSTDAGAR 4-6.11

Efter en coronapaus på 2 år blir det Sommardagar på Lekholmen 12-14.8. Lekholmen finns i Helsingfors skärgård. Sommardagarna är tänkta för församlingarnas hjälpledare och andra aktiva ungdomar. Programmet är enkelt med tid för avkoppling, gemenskap, god mat och andakt. Deltagaravgiften för Sommardagarna är 40 . Det innehåller boende, mat (plus obegränsad tillgång till glass) och program. På söndagen gör vi dessutom en utflykt till Borgbacken. Sommardagsdeltagarna får ett åkarband för 25 € (normalpris 45 €). Församlingarna får förstås gärna ge bidrag till deltagaravgiften eller resekostnader åt sina ungdomar. Avgiften betalas helst kontant under lägret. Mera info och anmälningsblankett för Sommardagarna hittar du på Sommardagarnas FB-sida och på Höstdagarnas webbplats (hostdagarna.fi). Deadline för anmälningar är 27.7.2022.


Årets Höstdagar arrangeras 4-6.11.2022 i Toijala under temat “Liv”. Höstdagarna bjuder på traditionellt upplägg med verkstäder, café, musik, show, mässor, andakter, glada människomöten, bön, gemenskap och skratt. Vi fortästter satsa på församlingarnas hjälpledare, tack vare positiv respons. Tanken är att det skall vara lätt och meningsfullt att integrera Höstdagarna i församlingens hjälpledarutbildning. Vi erbjuder med 3 verkstadspass på lördagen och under alla verkstadspass erbjuds både “vanliga verkstäder” och verkstäder som passar in i hjälpledarutbildningen. Exempel på hjälpisteman som planeras är; Bibel för hjälpisar, psykisk hälsa, nödförstahjälp, andaktsverkstad, och pysselverksad. Verkstadsutbudet publiceras och kompletteras på Höstdagarnas webbplats www.hostdagarna.fi. Utöver hjälpisverkstäderna kan församlingarna också boka in egna hjälpisträffar under programpasstiden. Varje församling behöver skicka med myndiga gruppledare för sina ungdomar. Anmälningen öppnar i september.

Vi hoppas att du nu har fått all den information du behöver. Hötdagsaffischerna postas till församlingarna på hösten. Den färskaste informationen hittar du på våra webbsidor hostdagarna.fi. Du är välkommen att ta kontakt ifall du har frågor eller behöver mera material!

Välkomna på Sommar- och Höstdagar!

Höstdagsplanerarna 

genom Ninni och Patricia

Höstdagarna

Kallelse till Årsmöte 2022

Förbundet kristen skolungdom r.f. 
Tid: 10.5.2022 kl 20.00
Plats: Matteus församling, Helsingfors

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Mötets lagenlighet
§ 3 Val av mötespresidium (ordförande och sekreterare).
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 5 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår.
§ 6 Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående verksamhetsår.
§ 7 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår.
§ 8 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår.
§ 9 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
§ 10 Mötets avslutande

Höstdagarna

Höstmöteskallelse

Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar till Höstmöte 2021
Plats: Toijalan Yhteiskoulu
Tid: 6.11.2021 kl. 17.30

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Laglighet och beslutförhet

§ 3 Fastställande av föredragningslista

§ 4 Val av mötespresidium

§ 5 Val av två protokolljusterare och rösträknare

§ 6 Verksamhetsplan för år 2022

§ 7 Budget för år 2022

§ 8 Val av styrelse för år 2022

§ 9 Val av ordförande för år 2022

§ 10 Val av en revisor (verksamhetsgranskare) och suppleant för år 2022

§ 11 Övriga ärenden

§ 12 Mötets avslutande

Höstdagarna

Årsmöteskallelse

Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte 28.3.2021 kl. 12 via Teams. Länk fås av förbundssekreteraren patricia.hognabba@gmail.com.

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av mötespresidium (ordförande och sekreterare).
§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 4 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår.
§ 5 Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående verksamhetsår.
§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår.
§ 7 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår.
§ 8 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
§ 9 Mötets avslutande.

Höstdagarna

Höstdagarna Online!

HÖSTDAGAR ONLINE 30.10.2020

TIDTABELL
17.00 FKS Höstmöte
18.00 Sändningen öppnas, hej och välkomna
18.30 HD-kampen startar
20.00 Tävlingstiden slut
20.00 Hopp-show med musik, tal och Höstdagsstämning
21.30 Avslutande andakt med ljuständning

HD-KAMPEN
Man kan anmäla sig till HD-kampen med ett lag som består av 3-5 ungdomar. En församling kan ha flera lag. Förhandsanmälningar till patricia.hognabba@gmail.com senast 28.10. Uppgifterna avslöjas när tävlingen börjar. Alla uppgifter görs utomhus och rapporteras via WhatsApp/sms. Vinnarlaget får ett 200 euros presentkort!

FKS HÖSTMÖTE
Förbundet kristen skolungdom r.f.
Höstmöte 2020
Plats: online
Tid: 30.10.2019 kl. 17.00
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Laglighet och beslutförhet
§ 3 Fastställande av föredragningslista
§ 4 Val av mötespresidium
§ 5 Val av två protokolljusterare och rösträknare
§ 6 Verksamhetsplan för år 2021
§ 7 Budget för år 2021
§ 8 Val av styrelse för år 2021
§ 9 Val av ordförande för år 2021
§ 10 Val av en revisor (verksamhetsgranskare) och suppleant för år 2021
§ 11 Övriga ärenden
§ 12 Mötets avslutande

På Höstmötet väljs ny styrelse (Höstdagarnas planeringsgrupp) för FKS 2021. Styrelsen har planeringsmöten ungefär varannan månad. Man får resorna betalda enligt billigaste färdmedel, men ingen annan ersättning. Är du intresserad av att ställa upp i valet? Nomineringar senast 29.10 till patricia.hognabba@gmail.com. Det finns också möjlighet att kandidera i ordförandevalet.

Höstdagarna

Kallelse till FKS årsmöte 2020


Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte 7.9.2020 kl. 16 i Johannes församling (Högbergsgatan 10), Helsingfors.

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av mötespresidium (ordförande och sekreterare).
§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 4 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår.
§ 5 Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående verksamhetsår.
§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår.
§ 7 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår.
§ 8 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
§ 9 Mötets avslutande.

Höstdagarna

Kallelse till FKS årsmöte 2019

Förbundet kristen skolungdom r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte 22.3.2019 kl. 18 i Matteus församling (Åbohusvägen 3), Helsingfors.

Föredragningslista

  • 1 Mötets öppnande
  • 2 Val av mötespresidium
  • 3 Val av protokolljusterare och rösträknare
  • 4 Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår
  • 5 Bokslutet och revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår
  • 6 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår
  • 7 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår
  • 8 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
  • 9 Mötets avslutande