Hur hitta till HD?

Centrum för Höstdagshändelserna är Toijalan Monitoimihalli Monari på Köyvärintie 3, Toijala. Toijala skola finns intill hallen.

Församlingsfanor

Vi hoppas att varje församling har med sig en församlingsfana då ni kommer. Den kan vara gjord av ett lakan eller stort papper. Pyssla ihop en ny fräsch fana eller damma av en inkörd favorit! Fanorna tas med till fredagskvällens första samling i stora salen.

Försäkringar

Eftersom församlingarna har försäkringar för sin verksamhet försäkrar FKS inte deltagarna skilt, utan tecknar endast en egen ansvarsförsäkring. Kolla därför upp att er församling har en försäkring.

Gruppledare

För att hålla ordning på logementet behöver det finnas en myndig gruppledare per tio ungdomar. Du kan lämpligen ansvara för dina egna ungdomar om du sover med dem. Observera att det behövs både pojk- och flickgruppledare. Vi kommer att skicka info till gruppledarna före Höstdagarna.

Talkoarbetare

Har du ungdomar som gärna skulle komma på Höstdagarna, men de känner sig ”för gamla”? FKS behöver en hel del talkoarbetare till Höstdagarna. Meddela om du har myndiga ungdomar som kan tänka sig att hjälpa till i köket, bära madrasser och sälja i caféet mot gratis Höstdagar!

Om man kommer som talkoarbetare måste man räkna med att missa en del program. Om man väldigt gärna vill delta i något av programmet, är man välkommen som ”halvtalko”, vilket innebär att man betalar halva deltagaravgiften (20€) och kan välja när man tar talkoturer.

Dokument

Här samlas de dokument och brev som du kan behöva:

Ledarbrev

Anmälningsblankett

Verkstäder

Höstdagsaffisch som PDF


Fler frågor?

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta Höstdagarnas förbundssekreterare Patricia Högnabba (tfn 050 4089010 eller patricia.hognabba (at) gmail.com). Välkommen med frågor!