Anmälan till Höstdagarna 2022

Du (ungdom) som vill anmäla dig till Höstdagarna som deltagare skall anmäla dig till din hemförsamling (kolla tidtabell med din ungdomsarbetsledare).

FKS tar emot församlingarnas anmälningar 3-21.10.2022.

Anmälningsblankett

Priset för Höstdagarna är 45 euro. Anmälningar efter deadline 21.10 kostar 50 euro och annulleringar efter 21.10 leder till att halva avgiften (20 euro) debiteras. Om du har frågor eller vill göra ändringar i anmälningen kan du ta kontakt med förbundssekreteraren Patricia Högnabba: patricia.hognabba(at)gmail.com tfn 050 4089010.